CBM banner
  Home |  About CBM |  Countries |  What can I do? |  For CBM workers |  Find out more |  Contacts |  Project Aid |  Members

Kiswahili literature

Stocks at the and with (for Tanzania).

For details of more Kiswahili literature and to download files, see the CBM Tanzania web site.

Booklets
Ukimwi AIDS
Matayarisho ya UbatizoPreparing for Baptism
Imani Yangu My Faith
WaKristadelfiani Ni Nani? Who are the Christadelphians?
Injili Ya Kwanza The Original Gospel
Maswali Yako Yajibiwa Kuhusu Kanisa La Kikristadelfiano Christadelphian beliefs
Mpinga Kristo Christ’s Way
Mpangilio Wa Masomo Ya Biblia Bible Reading Companion
Mshitaki Wenu Ibilisi The Devil and Satan
Ni Kweli Yesu Kristo Alishuka Mbinguni? Did Jesus Christ really come down from heaven?
Biblia Yaonyesha Kuwa ni Uwezo wa Mungu The Holy Spirit
Katiba ya MakanisaConstitution
Amri zaYesu Kristo The Commandments of Christ
Kitabu-mwalimu wa Kristadelfiani The Christadelphian Instructor
Ni kwa sababu gani Mungu anaruhusu mateso? Why Does God Allow Suffering?
Ufufuo kwa HukumuRaised to Judgement
Correspondence Course
Masomo ya Biblia kwa njia ya posta ya WakristadelphianCBM 40-lesson course

Information about Democratic Republic of Congo

Information about Kenya

Information about Tanzania

Information about Uganda

Back to list of languages